Företag/Offentlig miljö

För såväl anställda som kunder och besökare så är en personlig och trevlig inredningsstil en mycket viktig aspekt för det moderna företaget. Det har alltid varit viktigt för dels oss själva och det blir viktigare och viktigare för vår växande kundkrets. Fler och fler vill och vågar utveckla sina egna tankar och stilar, detta ökar givetvis kraven på oss, något som vi enbart ser som positivt. Det är genom utmaningar som man kommer framåt, såväl kreativt som professionellt och här på sidan kan du se exempel på beställningar från – och samarbeten med olika företag.